Hluchová, Kolibiska, BUS (570m) – Malý Stožek (825m)

Tato 2,5km dlouhá, či spíše krátká, trasa je tu vyloženě pro ty, co se právě nacházejí v Nýdku a měli by chuť na ne moc náročnou hřebenovku. Na počátku stojí autobusová zastávka, takže dostupnost je relativně dobrá, na hraniční hřeben je to kousek a procházka po něm nabízí množství výhledů, především na polskou stranu Beskyd. Popisovaná zelená spojnice mezi údolím Hluchové a hřebenem čantoryjského masivu je určena pěším turistům, ale zkušenější horští cyklisté ji dozajista zvládnou také.

* * *

Údolí potoka Hluchová není zastavěno ani do své poloviny, přitom poslední autobusová zastávka Nýdek – Hluchová, konečná se nachází až 6km daleko od centra Nýdku, na jednom z mála míst, kde se může bus kvůli úzkému prostoru mezi horskými výběžky Velkého a Malého Stožku vůbec otočit. Samotný potok, jenž v tomto místě dosahuje šířky jen asi 1-1,5m, pramení v úbočí Velkého Stožku v nadmořské výšce zhruba 830m. Odtud pokračuje velmi úzkým údolím na severozápad do Nýdku, kde nabírá svůj pravostranný přítok Střelmou, prudce se stáčí na jihozápad a stéká dolů do Bystřice, kde ústí do Olše a ta nakonec skrze Odru do Baltského moře. Kdybyste pokračovali klikatou silničkou hlouběji do údolí, došli byste neznačenou cestou právě k prameni Hluchové pod Velký Stožek. Značená trasa však začíná u zastávky ukazatelem Hluchová, Kolibiska, BUS (570m). Jeho zelené hroty se rozpřahují do dvou stran. Jedna 1,5km na Filipku, druhá 2,5km na Malý Stožek. Nutno však ještě poznamenat, že sem na konečnou zajíždí bus pouze ve všední dny, 2x brzy ráno a 1x odpoledne.

Prvních asi 100m následuje značka stoupající příjezdovou asfaltku. Až se dostanete k zavřené bráně, dva bílé pruhy s jedním zeleným uprostřed namalované na stromě vás upozorní na ostrou změnu směru vpravo. Vystoupáte břehem na ušlapanou pěšinu mířící podél plotu několika zahrad striktně na východ. Je tu jedno očividně často rozmoklé místo plné bahna, nejspíš nějaké prameniště. Místní přes něj položili dřevěnou lávku, ta však již podlehla zubu času. Středním stoupákem se dostanete brzy na první z příjezdových cest do této lokality, jež počíná u pronajímatelné dřevěné chaty cca 300m za bus zastávkou. Naskýtá se tu z ní první výhled trasy, a to přímo na blízký protější hřebínek s osadou Filipka. Stoupání pokračuje, značka kříží další plácek před čísi zahrádkou a druhou zpevněnou příjezdovku a vstupuje pěšinou do řídkého lesíku. Odtud tak lze pozorovat kromě Filipky také stromy porostlý bezejmenný vršek nad osadou Zimný. Značení je tu trochu horší, než jsme zvyklí jinde z MS Beskyd, proto je potřeba při každém křížení lesních cest věnovat pozornost směru. Svůdná je kupříkladu stará asfaltka, na niž po chvíli dojdete. Ta se opodál vpravo dělí do vidlice a je příhodné říci, že když byste se z této vidlice vydali vlevo, dojdete poměrně brzy pod Velký Stožek (978m), kde již na tuto lesní cestu navazuje značená hřebenovka. Ostatně Velký Stožek je odtud poměrně dobře patrný.

Vy však tuto silničku křížíte a dál stoupáte obloučkem na východ. Svah po pravé ruce je docela dost vyklučený, proto máte možnost sledovat otevírající se panorama výrazného Velkého Stožku a jeho podlouhlého, také značně vykáceného, horského výběžeku. Jako poslední se krátce objeví vršek s osadou Filipka (761m) a nad ním známá silueta zaoblené tisícovky Ostrý (1044m) přecházející v sousední Javorový (1031m) s předvrcholem Javorový vrch (945m), na němž se vzpíná televizní vysílač. Poté vstoupíte do hustšího lesa a z kamenité pěšiny se stává široký, jehličím posetý lesní chodník. Stoupá se už jen mírně. Po pravici zahlédnete jednu přikrčenou chatku, po levici nad vámi pak další 3 chalupy a je jasné, že se blížíte k hřebeni. Osada výše totiž nese jméno Malý Stožek a stejně tak se jmenuje v polské variantě Stožek Mały kousek dál nad ní stojící osada, při jejímž okraji stojí rozcestník Malý Stožek (825m). Nově se zde objevuje modrá turistická značka, která je alternativou polské červené značky vedoucí z Pod Velkým Stožkem (1km) na Velký Sošov (2,5km) a Velkou Čantoryji (10km). Gratuluji, právě jste dosáhli česko-polské státní hranice.