Huslenky, ŽST, BUS – Uherská rozc., BUS – Zděchov, BUS (460m) – Radošov, sedlo (705m) – Hradisko (772m) – Pod Hradiskem (722m) – Pulčín, host., BUS (640m)

Tato cca 12km dlouhá trasa vás zavede na kopec plný velkých hladkých skalních bloků. Zdoláte riskantní úsek v oblasti, kde v 15.stol. stával strážní hrad a kde archeologové odhalili známky starodávných kultur, poznáte někdejší podobu nejrozsáhlejšího skalního uskupení v CHKO Beskydy a navštívíte nejvýše položenou valašskou obec.

* * *

Obec Huslenky má typické rozptýlené pasekářské osídlení, její katastr zabírá 13 pobočných údolí sahajících až po hřebeny Javorníků a Vsetínských vrchů. Obec stojí na místě již zaniklé Huslné (1505), kdysi nejvýchodnější vsi vsetínského panství. Do roku 1949 byly Huslenky součást obce Hovězí. V údolí Kychové stojí zámeček – letní sídlo rodiny Thonetů (1939) a byl zde učiněn také nález 25 náramků z pozdní doby bronzové.

Je jedno, jestli přijedete na start této trasy autobusem nebo vlakem. První rozcestník stejně najdete až po několika metrech stoupání po červené značce, která přichází od Vsackého Cábu, protíná obec přímo v jejím centru, kde samozřejmě nechybí kostel, a končí na kandelábru kousek od trati. Jsou tu pouze směrové šipky, takže samotný název zvíte až z dalšího ukazatele - Huslenky, ŽST, BUS.

Zkrátíte-li si cestu do Zděchova busem, případně jiným dopravním prostředkem, ušetříte 5,5km. Nejste-li však takto nároční, běžte klidně pěšky. Relativně úzká asfaltka mírně stoupá domky posetým Huslenským údolím, vpravo nad střechami vykukuje zalesněná Hrabůvka (566m) a po 2km zelenomodře značenou stezkou přicházíte k Uherská rozc., BUS. Kdybyste se rozhodli následovat zelenou značku, objevíte se po 7,5km na Makytě (923m), posledním z výrazných vrchů v hřebeni Javorníků. Vy však míříte do Pulčínských skal, proto pokračujte po modré.

Na periferii Huslenek stojí množství starých valašských dřevěnic a když se otočíte do protisměru, pohlédnete na rozmanitě využitý protilehlý vrch s jakousi vysílači podobnou konstrukcí na vrcholu. Jde o lokalitu U Sivků, odkud skáčou paraglidisti a je zde kruhový výhled do kraje. Kolem cesty se rozkládají lučiny. Po straně zurčí potok Zděchovka, který vás bezpečně provede též úžinou mezi Žárem (689m, vlevo) a Tanečnicí (736m, vpravo). Za nimi již naleznete kýžený Zděchov.

Nejstarší písemná zmínka o obci Zděchov pochází z roku 1623. Obyvatelé se živili zemědělstvím, chovem skotu, bravu a v 18.-19.stol. také domácí výrobou. Roku 1663 vpadli do obce Tataři, v letech 1706-07 ji 11x vyplenili Kuruci a za 2.sv. války tu operovali partyzáni. Největší památkou v obci jsou Valašská usedlost Hajdovy paseky z 1.pol. 19.stol. a přírodní památka Stříbrník.

V centru Zděchova se krom zachovalých dřevěných domků nachází také téměř nezpozorovatelná kaplička a pod ní bokem cesty naleznete plácek s mapou, kam ze sedla pod Filkou přichází žlutá značka, aby se připojila k vaší modré. Po dalším cca 0,5m stojí u silnice rozcestník Zděchov, BUS (460m).

Než po 2km dorazíte do sedla Radošov, musíte projít ještě horní konec obce. Stoupání je čím dál náročnější, přestože jdete po asfaltové silnici. Pod posledním domkem se kvalita cesty horší a značka míří přes její břeh ostře do lesa, kterým půjdete v podstatě až na Pulčín. Díky likvidaci padlých stromů těžkou lesní technikou doznala stezka jistých nepříjemných změn. Minete kamenný kříž, jenž předznamenává blízkost ukazatele Radošov, sedlo (705m) a už stojíte před dvěma stromy ověšenými množstvím šipek. Nějaká veselá parta tak označila místo, kde si dávají kuřáckou pauzu, hrají karty, kolik minut to mají k nejbližší hospodě (40min.), kolik na Pulčín (25min.) a kterým směrem se nachází Polsko. Oficiální plastové cedulky navádí turistu 1,5km na Hradisko, 3,5km na Pulčínské skály, 18km na Portáš nebo 15,5km na Vsetín. Je tu i velká mapa, pokud byste se chtěli lépe zorientovat.

Červenomodrá značka fičí rovně za nosem ušlapanou písčitou cestou ohraničenou lesem. Jde se po rovince i mírně z kopce, dvakrát nesměle nahlédnete vpravo do zelené krajiny a až v sedle pod Skaličím (704m) naleznete loučku s obstojným výhledem na blízkou rozsochu Šerklava (798m) – Františkův vrch (717m), za níž se již rozprostírá pohraniční hřeben Javorníků a Slovensko. Opět vniknete do lesa, projdete nízký porost bez valného výhledu, za nímž si můžete vydechnout na dřevěném odpočívadle. Brzy nato vstoupíte do lesíka s cedulí označující NPR. Dosud písčitá pěšina náhle vede po tvrdých kamenných deskách, mezi borůvčím vykukují první menší balvany, které se s blížícím se rozcestím Hradisko (772m) zvětšují, až jsou z nich obrovské vyhlazené a rozsedlé skalní bloky.

Národní přírodní rezervace Pulčín – Hradisko chrání přirozená lesní společenstva spolu s rozsáhlými slepencovými skalními útvary v magurském flyši, jejichž součástí je bývalý chráněný přírodní výtvor Pulčínské skály. Kromě nich jsou významné především skály "Pět kostelů" v západní části a skalní město "Izby" na vrcholu kopce Hradisko (773m), v němž je puklinová jeskyně o délce 40m. Součástí rezervace je i archeologická památka, sídliště lidu popelnicových polí s nálezy z doby bronzové, kultury lužické, laténské a slovanské. Ve středověku zde stál skalní hrad Pulčín (zbyly z něj schody vytesané ve skále). Roku 1446 patřil hrad Cimburkům, v 2.pol. 15.stol. byl rozbořen a v 16.stol. je připomínán již jako pustý.

Poblíž místa, kde stojí ukazatel Hradisko, bude nutné sestoupit po prudkém kluzkém svahu mezi skalami dolů pod ně. Je tu jakoby několik menších kamenných stupínků posypaných hlínou, kde si člověk snadno zlomí nohu. Vede tudy turistická značka a jde o jediné schůdné místo, takže jinou cestu ani nehledejte – celé Hradisko po obvodu podpírají hladké nebezpečné skály vysoké i několik metrů. Zbytečně neriskujte, pomoc je daleko a terén nepřístupný!

Podaří-li se vám sejít bez újmy dolů, projdete po lesní pěšině mezi různé poházenými balvany až k Pod Hradiskem (722m), podle něhož jste v průběhu posledního 1km klesli o 50m. Pod Pulčínské skály se nyní můžete vydat dvěma způsoby, oba jsou 1km dlouhé. Sestoupíte ještě kus stejným kamenitým terénem a přeskočíte menší koryto. V ohybu stezky náhle zaznamenáte výhled do krajiny a pár lidí sedících opodál na šedivých balvanech. Varujte se toto místo minout, mohli byste hodně litovat! Ony balvany totiž tvoří vrchol hlavní skály. Modrá značka vede k nim, červená se točí opačným směrem, obě skálu obchází po vnitřním úbočí ohraničeném balvany a zpevněném kořeny stromů.

Pod Pulčínskými skalami se rozprostírá pastvina, z níž se naskýtají tolik známé pohledy na hladkou stěnu, takže pokud chcete něco nafotit, máte možnost. Je zde také trampské tábořiště s info panelem o skalách. Dočtete se, že jste právě zdolali nejrozsáhlejší skalní uskupení v CHKO Beskydy nebo že tu na skále zvané Zámčisko stával v 15.stol strážní hrad. Jeho posádka se však zpronevěřila svému poslání a začala přepadávat pocestné. Hrad, v jehož okolí stálo pět vesnic, byl proto počátkem 16.stol zbořen. Zůstaly z něj jen tři do skály vytesané schody a otvory pro uchycení dřevěné konstrukce hradu. Do 70.let 20.stol. stály skály uprostřed pastvin a byly prakticky bez stromu. Tehdy se v jejich okolí již 40 let rozmáhal český tramping…

Pastvinu je potřeba obejít a vystoupat po polní cestě na kopeček, odkud se naskýtá jak krásný výhled na Pulčínské skály, tak vpravo na hustě zalesněné vršky Stráž (622m) a Kopce (699m), mezi nimiž v sevřeném údolíčku protéká řeka Senice. To už však vstupujete do obce Pulčín. Stojí tu rodinné domky, nalevo kaple a u hospody ukazatel Pulčín, host., BUS (640m) s velkou mapou. Tady vaše putování končí.

Nevelký Pulčín je nejvýše položenou valašskou obcí. První zmínka pochází z poloviny 15.stol. Roku 1663 byla ves vypálena Turky. Původní domky byly upraveny a za historickou památku lze považovat třeba kamenný kříž z roku 1818.