Nevýrazný plochý vrchol v tělese běžkařské trasy. Z dálky vypadá jako malé návrší mezi Tanečnicí a Nořičí horou. Nevedou přes něj žádné turistické trasy.

 

Z M R Z L Ý   V R C H
1.043 M.N.M.