Nejvyšší česko-slovenský hraniční bod Moravskoslezských Beskyd s částečnými výhledy. Nachází se zde vrcholová kniha a info panel o přírodní rezervaci. Vrchol je charakteristický poškozeným lesním porostem.

 

V E L K Ý   P O L O M
1.067 M.N.M.

        MAPA