Nejvyšší bod hřebene Javorníků s dvojitým cyrilometodějským křížem symbolizujícím Slovensko, na jehož území vrchol leží. Výhledové a odpočinkové místo. V úbočí se nachází ski areál Kasárne.

 

V E Ľ K Ý   J A V O R N Í K
1.072 M.N.M.

 

   

 

        POPISY TURISTICKÝCH TRAS