Výrazný vrchol nad Pustevnami, posetý kamennými mužíky. Bez výhledu. Kolem něj se úbočím stáčí běžkařské trasy. Podle pověsti je hora zkamenělou sukní neřestné dívky - tanečnice.

 

T A N E Č N I C E
1.084 M.N.M.

 

   

 

        POPISY TURISTICKÝCH TRAS