Málo známý tisícový vrchol, který je v mapách uvedený jako bezejmenný. Nachází se v těsném sousedství Malého Polomu a jeho vrchol tvoří výrazné skalisko, otevřené do svahové strany. Pod vrcholem se otevírají krásné výhledy.

 

N A D   K R Š L Í
1.002 M.N.M.

 

   

 

        POPISY TURISTICKÝCH TRAS