Jediný český tisícový vrchol v hraničním hřebeni Javorníků. Není tu žádné turistické zázemí.

 

M A L Ý   J A V O R N Í K
1.019 M.N.M.