Výrazná severní rozsocha Lysé hory. Oblý vrchol s prudkými svahy je porostlý lesem a borůvčím, bez výhledů. Nejsnáze dostupný je od jihu po pěšince, která tvoří hranici přírodní rezervace.

 

M A L C H O R
1.219 M.N.M.

 

   

 

        POPISY TURISTICKÝCH TRAS