Vrchol bez výhledů v masivu Radhošského hřbetu. Opodál vrcholu se nachází Čertův stůl, mýtická keltská observatoř či jenom pozoruhodný přírodní jev. Po úbočích jsou rozesety četné puklinové jeskyně.

 

Č E R T Ů V   M L Ý N
1.206 M.N.M.

 

   

 

        POPISY TURISTICKÝCH TRAS