Š A N C E

 

Lokalita: obec Staré Hamry, Frýdecko-Místecko

Koupání: ne

Tok: řeka Ostravice

Zatopená plocha: 337 ha

Povodí nádrže: 146,4 km2

Celkový objem nádrže: 61,8 mil. m3

Délka hráze v koruně: 342 m

Šířka hráze v koruně: cca 3 m

Výška hráze: 65 m

Období výstavby: 1964-1969

Aktuální hydrologická situace: ZDE

 

Údolní vodní nádrž Šance byla postavena na horním toku divoké řeky Ostravice, která se v minulosti často rozlévala a působila povodňové škody na majetku i na životech. Přehrada má zejména vodárenskou funkci, proto zde platí zákaz koupání, vodních sportů a vůbec vstupování do prvního pásma hygienické ochrany. Povrchová voda z Šance, čerpaná přes odběrnou věž v nejhlubším místě přehrady (-55m), se upravuje v nedaleké Nové Vsi a potrubím putuje např. do Frýdku-Místku, Havířova či Ostravy. Kamenná hráz s jílovým těsnícím jádrem je 65m vysoká, v koruně 342m dlouhá a ve své době byla nejvyšší sypanou hrází v Československu. Zaplavená plocha je 7,6km dlouhá, v maximu 600m široká, má celkovou rozlohu 337ha a objem 61,8mil. m3. Stavěla se 5 let, dokončena byla roku 1969. První úvahy o stavbě přehrady na řece Ostravici se objevily již na sklonku 19.stol., první studijní práce pak začátkem 20.stol. Teprve v průběhu let 1952-1954 se tehdejší vláda rozhodla záměr uskutečnit. Ve výběrovém řízení soutěžilo 7 projektů s 5 alternativami umístění nádrže, přičemž vybrány byly tzv. Vysoké Šance v údolí mezi dvěma nejvyššími vrcholy Beskyd. Přehrada dostala jméno podle lokality, kde stávalo středověké vojenské opevnění, tzv. šance. Setkat se můžete však i s označením Šance-Řečice podle zatopených místních částí obce Staré Hamry, jejíž obyvatelé s přehradou nesouhlasili a která kvůli zatopení centra a hospodářsky důležité železniční tratě téměř zanikla. Při velkých povodních (1997) se ukázalo, že vlhkost kumulovaná v přehradě Šance negativně ovlivňuje okolní svahy a zvyšuje riziko sesuvů. V letech 2015-2016 se proto započalo s rozmísťováním závrtových sond monitorujících terénní změny a na nejohroženějším jižním úbočí Čupelu odtěžili dělníci obrovskou masu půdy i skalního podloží, které následně ukládají jak k patě Čupelu samotného, tak do paty tělesa hráze ve smyslu jejich zpevnění. Zároveň proběhlo zvětšení bezpečnostního přelivu hráze, rekonstrukce skluzu a vývaru pod ním, rekonstrukce koruny hráze, odběrné věže, dotěsnila se injekční štola a staví se nový dům hrázného. Celkové náklady rekonstrukce byly odhadnuty na 438,5 mil.Kč. Z důvodu finišujících stavebních úprav je v současnosti vstup (na jinak průchozí) hráz zakázán. Práce by měly skončit v červenci 2018.