M O R Á V K A

 

Koupání: ne

Zatopená plocha: 79,5 ha

Povodí nádrže: 63,3 km2

Celkový objem nádrže: 12,1 mil. m3

Délka hráze v koruně: 396 m

Šířka hráze v koruně: 11 m

Výška hráze: 39 m

Období výstavby: 1961-1967

Aktuální hydrologická situace: ZDE

 

Vodní nádrž Morávka je údolní přehradní nádrž na řece Morávce u stejnojmenné obce v Moravskoslezských Beskydech. Vybudovaná byla v letech 1961-1967 kvůli ochraně před povodněmi a za účelem shromažďování zásob pro výrobu pitné vody. Koupání v ní je proto zakázáno a i okolí nádrže podléhá hygienické ochraně. Sekundárním účelem vodního díla je nalepšování průtoků pod přehradou a průběžné energetické využití odtoku z přehrady. Zaručený odtok je 0,59 m3/s. Povodí nádrže činí 63,3 km2. Zatopená plocha má délku 2,8 km, šířku 0,2 km a celková zatopená plocha je 79,5 ha. Celkový objem nádrže je 12,1 mil. m3, z toho zásobní je 4,9 mil. m3, retenční 6,7 mil. m3 a stálý 0,5 mil. m3. Hráz s návodním těsnicím pláštěm má celkový objem 652 tis. m3 a v jejím podloží se nachází 15-70 m zahloubená injekční clona. Hráz je ve své koruně 396 m dlouhá a 39 m vysoká.

Původně byla přehrada plánována 8km níž po proudu u Raškovic a měla především zadržovat přívalové vody. Na místě už začínaly přípravné práce, když tu byl koncem roku 1953 předložen alternativní projekt výše položené přehrady, který kladl důraz na vodárenské využití nádrže pro rostoucí ostravskou aglomeraci (zvláště pak pro plánovaný Havířov). Stavba u Raškovic byla tak na poslední chvíli odvolána a zbyl z ní jenom rozdělovací jez s uměle vybudovaným odtokovým kanálem Morávka – Žermanice. Návrh přehrady mezi Travným a Slavíčem byl schválen a dopracován a v letech 1961-1964 proběhla stavba sypané zemní hráze. Na rozdíl od obvyklého hlinitojílovitého těsnění uvnitř hrázového tělesa byl v případě Morávky použit ojedinělý asfaltobetonový povrchový plášť. Nedostatečné zkušenosti s tímto typem izolace a spěch při její instalaci se projevily hned při počátečním napouštění v roce 1965. Hráz prosakovala do té míry, že napouštění muselo být zastaveno a celá návodní strana hráze upravena a dotěsněna. Definitivní napuštění proběhlo teprve v letech 1966-1967. Odhad 30-leté životnosti asfaltobetonového těsnění se ukázal být realistický, když za povodně v září 1996 došlo k jeho prolomení a narušení tělesa hráze až do hloubky 1,6m. Trhlina byla rychle dotěsněna a začala se připravovat celková rekonstrukce hráze, zatímco čerstvě dokončená vodárenská nádrž Slezská Harta mohla posloužit jako náhrada. O několik let dříve by odstavení Morávky nebylo myslitelné. Celková rekonstrukce při vypuštěné nádrži proběhla v letech 1997-2000. V jejím rámci bylo asfaltové těsnění hráze částečně odfrézováno a nahrazeno speciální PVC fólií (geomembrána Sibelon) testovanou v Itálii, což je další unikátní technické řešení těsnění hráze v rámci střední a východní Evropy. V rámci rekonstrukce byla rovněž zřízena nová obtoková štola (3x3,5 m) v pravém svahu o délce 386 m a drenážní štola délky 109 m v levém svahu.

 

 

        MŮJ TIP

U příležitosti Světového dne vody se v sobotu, která je termínově nejbližší k 22.3., koná na přehradě Morávka Den otevřených dveří. Pracovníci Povodí Odry zde zdarma, od rána do odpoledne provádí návštěvníky po hrázi a podzemních prostorách hráze. Komentovaná prohlídka je obohacena o dotazy návštěvníků.