B A Š K A

 

Lokalita: obec Baška, Frýdecko-Místecko

Koupání: ano

Tok: potok Baštice

Zatopená plocha: 33 ha

Povodí nádrže: 12,3 km2

Celkový objem nádrže: 1,08 mil. m3

Délka hráze v koruně: 963 m

Šířka hráze v koruně: cca 2 m

Výška hráze: 7,9 m

Období výstavby: 1958 - 1961

Aktuální hydrologická situace: -

 

Vodní nádrž se nachází nedaleko centra obce Baška, v místech, kde se v minulosti rozléval rybník o rozloze asi 20ha. Až do zahájení výstavby přehrady tu bylo bohaté jíloviště, které poskytovalo materiál pro výrobu kvalitních bašťanských cihel. Přehrada se začala budovat na podzim 1958 v rámci plánů výstavby malých vodních nádrží a do provozu byla uvedena v lednu 1961. Voda v Bašce není pitná. Účelem tohoto vodního díla je rekreační využití (koupání, vodní sporty, rybaření), zajištění minimálního průtoku pod hrází a při zcela mimořádných situacích i kompenzační nalepšení řeky Ostravice pro zásobení průmyslu. K rekreaci byl upraven zejména východní břeh přehrady, kde se nachází kemp s travnatou pláží, hřiště, půjčovna loděk a šlapadel. Téměř kilometr dlouhá oblouková hráz je zemní se šikmým těsnícím jádrem. Její stabilizační část tvoří hrubé štěrky, založené na sprašovém pokryvu podložní štěrkové terasy. Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním štěrkovým přísypem. Přirozený těsnící koberec na dně nádrže byl místy zesílen. Charakteristický ostrůvek uprostřed vody, jenž bývá častým cílem rekreantů, byl zbudován uměle. Celou přehradu je možné dokola obejít po asfaltové či ušlapané přírodní stezce. Procházka po březích je dlouhá 3km a umožňuje krásné výhledy do kraje. Na jižním břehu při ní potkáte tzv. skalickou kapličku z přelomu 18.-19.stol., která stávala na samém okraji obce při staré cestě do Skalice.