K A P L E   /   Z V O N I C E   S V .   B A R T O L O M Ě J E

 

V horní části doliny Tísňavy, pod bývalou školou, v níž je dnes provozován penzion pro důchodce, v 80.letech 19.stol. postavili Karlovjané jednoduchou hranolovou zvonici, zasvěcenou sv. Bartoloměji. První zvon pocházel z roku 1881. Nynější kaple se zvonkem pochází z roku 1956 a je postavena více stranou cesty, nežli byla původní stavba. Její zasvěcení zůstalo nezměněno a i podoba se příliš nezměnila. Má podobu jednoduché hranolové stavby obité svisle kladenými prkny, která je zakončena dvakrát odstupňovanou jehlancovou stříškou. Zvonek má zajímavou historii - původně byl zavěšen na trámové zvonici u Špinarů v Léskovém, později ho zavěsili na lípě u č.p. v Miloňově. Mše se zde konávají dle domluvy s věřícími v květnu v neděli odpoledne.