K O S T E L   N E J S V Ě T Ě J Š Í   D V O J I C E

 

Na bývalém meziříčském hřbitově stojí polodřevěný renesanční kostel zasvěcený Nejsvětější Trojici. Zbudován byl ve dvou etapách. Ke staršímu zděnému presbytáři z roku 1605 byla přistavěna loď, sroubená z monutných trámů, uvnitř omítnutá. Sakristii přistavěli teprve v roce 1754, pravděpodobně zároveň s kostelní lodí, nebo byla loď postavena až v roce 1786, kdy byly do dřevěné vížky zavěšeny zvony. Ke kostelu dodatečně přibyla ještě boční kaple sv. Kříže. Tu svým nákladem nechal v roce 1662 postavit meziříčský purkmistr Krčmář spolu se svou ženou. Interiér kostela je poměrně jednoduchý a postrádá výraznější stopy lidovosti. Dokládá tím přetrvávání gotických schémat v církevní architektuře až hluboko do 16.stol. Chór je postaven z kamene na polygonálním půdorysu v gotických proporcích. Střecha je méně strmá, v okéncích sanktusníku se ještě objevuje tvar tzv. oslího hřbetu. Chór již nemá opěrné pilíře, vítězný oblouk je renesanční, půlkruhový s maznačenými patkami. Roubená loď kostela má rozměry 14,7x8m, presbytář má na délku 14,5m, sakristie měří 6,5x4,2m a boční kaple 5,5x3,5m. Co do vybavení zaujme návštěvníka především hlavní oltář sv. Trojice, doložený již k roku 1682. V roce 1919 byl hřbitov zrušen a dnes kostel využívá Muzeum regionu Valašsko jako lapidárium barokních soch a křížů.