K O S T E L   S V .   K A T E Ř I N Y

 

Gotický kostel stojí na území zaniklé středověké obce Tamovice, mezi stromy v nenápadné zatáčce silnice mezi Štramberkem a Rybím. Představuje vzácně dochovanou stavbu přechodného typu mezi celodřevěným a kamenným kostelem, přičemž jde zároveň o nejstarší dochovaný kostel v regionu Beskyd. K jeho výstavbě došlo zhruba v roce 1440. Existuje názor, že část kostela stojí na románských základech. Budova má podobu jednoduché, zčásti zděné stavby s pravoúhlým presbytářem a se strmou sedlovou střechou pokrytou šindelem. Zděná loď kostela je obdélná, její přízemí na západní, severní a zčásti i na jižní straně překrývá dřevěná podsíň s pultovou střechou zvaná sobota. V ose západního štítového průčelí je situován hlavní vchod s pravoúhlým kamenným portálem, k jižní straně přiléhá podélná předsíň s bedněným štítem. Kostel si zachoval některé původní architektonické prvky - gotický vítězný oblouk, lomený portál bočního vchodu a okno s kružbami. Oratoř má srubové stěny a je umístěna v prvním patře nad kamennou sakristií. Na oratoř se vstupuje po vnějším dřevěném schodišti. V interiéru kostela zaujme dřevěný kazetový strop. Po obvodu probíhají dřevěné tribuny s prořezávanými poprsněmi, nesené trámovými pilířky. Strmá střecha s dřevěnou věžičkou a dřevěný ochoz kolem kostela dodávají stavbě lidový ráz, podobný kostelům v blízkém okolí. Kostelní loď má rozměry 6,7x5,5m, presbytář 5,4x5,2m a sakristie 4,5x2,4m. Poblíž kostela se nachází součást staré křížové cesty z Kotouče, Proskova kaple, a rovněž bývalý tamovický mlýn s rybníkem, resp. klenutá studánka bývalého tamovického dvora. Areál zaniklé vsi Tamovice s filiálním kostelem sv. Kateřiny a ohradní zdí (Národní kulturní památka) je dnes archeologickou lokalitou. Pod dlažbou kostela bylo objeveno asi 10 hrobů patrně ze středověku, pravděpodobně zde byli pohřbeni členové místní vysoce postavené rodiny. Roku 2011 proběhl v kostele archeologický výzkum a poté rekonstrukce kostela.