E V A N G E L I C K Á   M O D L I T E B N A

 

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově se na okraji areálu Valašské dědiny nachází vědecká rekonstrukce toleranční modlitebny, vybudované původně v lokalitě Na Darebni v Huslenkách v roce 1786, tedy nedlouho po vydání Tolerančního patentu, umožňujícího praktikování i jiného než katolického vyznání. Originální stavba byla jednoduchá, roubená jedlovým dřevem. Připomínala spíše větší stodolu než kostel. Široká byla 7,93m a dlouhá 13,07m, valbovou střechu pokrýval šindel a výběžky byly ozdobeny dvěmi makovicemi s kohouty, vypálenými z hlíny. Vchod do chrámu byl opatřen samonosným zástřeším. Uvnitř byly stěny omítnuté vápennou maltou a obílené, uprostřed jednoduchého prkenného stropu byla malovaná oválná desky, nesoucí letopočty 1786 a 1818. Bednění patrových pavlačí zdobily polokruhovitě zakončené výřezy a lišty, podobně jako i kruhovou kazatelnu. Interiér doplňovaly jednoduché lavice, které si zhotovovala každá rodina zvlášť. Huslenská modlitebna však musela být koncem 19.stol. kvůli špatnému technickému stavu stržena. Farníci budovu rozebrali, dřevo prodali ve veřejné dražbě a lavice s kazatelnou prozatímně přenesli do nově zbudovaného zděného kostela. Podobu kostela naštěstí ještě stihnul v roce 1891 zachytit vsetínský architekt Dušan Samo Jurkovič, díky němuž pak mohl v roce 2008 vzniknout projekt evangelické modlitebny ve Valašské dědině. První slavnostní bohoslužba zde proběhla 20.6. 2009 za přítomnosti Synodního seniora Joela Rumla či ředitele Valašského muzea Vítězslava Koukala. Jednolodní halová roubená rekonstrukce má valbovou střechu, chybí jí věž se zvony, na stavbu byly použity levné materiály a je situována na okraji vesnice, což odráží řadu zákazů, kterými bylo budování evangelických kostelů v 18.stol. svázáno. Tehdejší špatná ekonomická situace protestantských sborů na Valašsku se promítla i do nového, podomácky vyráběného mobiliáře. Interiér modlitebny luterské církve si zachoval podélnou dispozici se stolem Páně a kazatelnou při užší straně proti vchodu, jak je ostatně vidět skrze mříže v jinak uzavřeném objektu Valašského muzea.