K O S T E L   S V .   C Y R I L A   A   M E T O D Ě J E

 

Kostel stojí nedaleko centra obce Hrčava. Jeho zbudování iniciovalo přerušení styků s okolními obcemi po přifaření Hrčavy k ČR a neakceptovatelná vzdálenost od spádového hřbitova. Hrčavský kostel sv. Cyrila a Metoděje byl umístěn v roce 1936 na vrchol prudkého svahu vedle staré cesty do Jaworzynky. Vysvěcen byl v neděli 5.7. 1936 prelátem Stanislavem Weissmannem. Dřevo na kostel darovalo obci Ministerstvo zemědělství, kámen se přivezl od Černého potoka a s financemi vypomohla Matice Slezská. Budova má půdorys 13x7m, věž měří 16m a je nejvyšší stavbou v obci. Jedná se o obdélnou, polygonálně ukončenou stavbu se strmou stanovou střechou s malou jehlancovou čelní vížkou. Srouben je z pečlivě ohraněných trámů. Na štít kostelíka byla přistavěna malá předsíňka, stejně jako za tříbokým presbyteriem. Za ním se vchází nezvykle rovnou za oltářem do sakristie skrze dveře ukryté pod závěsem. Hrčavský kostelík je jedním z nejmladších dřevěných kostelů v kraji a na Cyrilometodějskou pouť se zde každoročně 5.7. sejde mnoho poutníků ze všech tří zemí. Uvnitř býval modřínový oltář vyrobený ve Valašském Meziříčí (dnes je uložen v márnici a používá se jako poutní oltář) a gobelínový koberec, také z Valašského Meziříčí. Původní zůstal oltářní obraz sv. Cyrila a Metoděje, harmonium a mešní nádobí, stříbrná kopie mešního nádobí, když totéž ve zlatém provedení ministerstvo věnovalo Komenského mauzoleu v Naardenu. Děkan Hanzlík z farního úřadu v Jablunkově daroval kostelu lustr a lampu pro “věčné světlo”. Křížová cesta byla darem hraběte Larische, majitele karvinských kamenouhelných dolů. Zemský přísedící daroval kostelu zvon (dnešní zvon už není ten původní) a klášter Alžbětinek v Jablunkově daroval sousoší svaté rodiny, starou tyrolskou práci. Hrčavský kostel se chlubí též bohatě vyřezávanou naivistickou křitelnicí a oltářem od místního jednorukého hluchoněmého řezbáře Ondřeje Zogaty.