K O S T E L   S V .   O N D Ř E J E

 

Kostel stojí přímo v centru Hodslavic v blízkosti největších místních památek. První hodslavický kostel byl postaven z nadace vrchnosti v průběhu 14.stol. a farnost zřízena kolem roku 1383. Již první kostel byl dřevěný a pravděpodobně stál na místě nynějšího kostela sv. Ondřeje. Ke stavbě současného kostela došlo patrně již před rokem 1523, jenže se to přesně neví. Jako datum postavení se uvádí rok 1551, což je letopočet, který je vyryt na jednom z příčných věžních trámů (přesněji 4.9. 1551). Trám může pocházet z opravy věže nebo znamená převzetí kostela nekatolíky a kostel tak může být starší, případně v tom roce mohla být přistavěna samotná věž. Evangelické bohoslužby se v Hodslavicích konaly až do roku 1624, poté vesnice připadla novojičínským jezuitům. Po dlouhou dobu byl kostel jediným katolickým svatostánkem v obci. Větší opravy kostela proběhl v letech 1864, 1875, 1892 a zejména v roce 1895, kdy do něj udeřil blesk. Malé rozměry dřevěného kostela však rozrůstající se obci kapacitně nepostačovaly, a tak bylo roku 1906 přistoupeno ke stavbě nového římskokatolického kostela východně od stávajícího chrámu. V roce 1908 se moravské místodržitelství rozhodlo zachovat starý kostel jako památku, načež byl tento důkladně opraven (další oprav následovaly v letech 1941, 1975 a 1995. Dřevěný kostel je tvořen jednolodní roubenou stavbou obitou prkny, jež je orientována přibližně ve směru západ - východ. Východní stranu zakončuje úzký ustoupený polygonální presbytář (zvenčí je vertikálně pobyt deskami), k němuž se na severu přimyká obdélná sakristie. Přední, vstupní stranu a boky lodě kryje tradiční krytá podsíň, lidově označovaná jako sobota. Na severní straně se nachází kryté schodiště na kúr. Nad hřebenem strmé, šindelem kryté střechy ční drobná věžička se zvonem. V interiéru stojí za povšimnutí především kopie slavné Madony hodslavické, jejíž originál pochází z 20.let 15.stol., dále barokní jezuitský oltář z roku 1658 či raně barokní kazatelna. Interiér je pouze bíle vylíčený, na vítězném oblouku je zachován manýristický vegetabilní malovaný dekor. Loď kostela má zvenčí délku 7,6m, šířku 6,9m, presbytéř na délku 6m, na šířku 5,6m a sakristie měří 4,5x4m. Při severní fasádě kostela se nachází hrob rodičů Františka Palackého, Jiřího a Anny Palackých. Dřevěný kostel sv. Ondřeje je národní kulturní památkou a otevřený je pouze na svátek sv. Ondřeje.