K O S T E L   P A N N Y   M A R I E   P O M O C N É

 

Historie dřevěného kostelíčku na Gruni sahá až do roku 1773, kdy nechal na tomto místě zbožný pasekář Šimon Tomeček zhotovit dřevěnou sochu Panny Marie Frýdecké na kamenném podstavci. K té se brzo začali chodit modlit obyvatelé z okolních usedlostí a samot a věhlas tohoto místa rychle narůstal. V roce 1847 nechal páter Jan Špaček, kaplan od sv. Ignáce z Borové v Malenovicích, postavit nad sochou menší prkennou kapličku se sedlovou střechou. Jeho spolužák, páter Filip Habernal z Místku však v závěti věnoval roku 1868 nemalé peníze na zřízení normálního kostela. Dle závěsti měl být zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů. Stavbu kostela však zařídil až děkan páter Karel Findinski z Frýdku. V roce 1886 získal povolení kácet v lesích na Gruni dřevo na stavbu kostela a o rok později byly položeny kamenné základy. Stavební návrh zpracoval frýdecký stavitel Heinrich a vlastní stavbu vedl frýdecký tesařský mistr Stanislav Pětroš. K slavnostnímu vysvěcení došlo 11.10. 1891. Jedná se o prostou obdélnou jednolodní stavbu v romantizujícím slohu s nenápadným pětibokým presbytářem, řadou nevelkých oken a předsíní, kterou završuje štíhlá hranatá věž s vyřezávanými detaily, zakončená jehlanovou střechou s křížem. Stavba je celá pokryta šindelem. Podobně romantizující je i interiér kostela. V nadstavci oltáře, který vyřezal Ondřej Gavlas ze Sedlišť, je obraz Panny Marie Pomocnice křesťanů od frýdeckého malíře Vaška. Kostel má dva zvony pojmenované po Panně Marii a sv. Filipovi. Pro zajímavost, v tomto kostele se ženil dirigent Rafael Kubelík. Klíč od kostela je k zapůjčení v Domě sv. Josefa, kde nabízí i komentované prohlídky.