K A P L E   S V .   C Y R I L A   A   M E T O D Ě J E

 

Významná dřevěná kaple sv. Cyrila a Metoděje a altánek nad pramenem Cyrilka se nachází na oploceném plácku při rozcestí na Horní Čeladné. Místo se dříve nazývalo Skalnité a vedla tudy cesta, po níž se stahovalo z Podolánek dřevo pro dnes již zaniklou arcibiskupskou huť, jež stávala 350m níže po proudu říčky Čeladenky. V úrovni kapličky se před zregulováním říčního koryta nacházela tůň zvaná Koňská duča. Nejednou se stalo, že se povoz se dřevem v Podolánkách převrátil do rozvodněné Čeladenky a ta koně i utonulé dělníky vláčela až k tůni, kde jejich mrtvá těla převalovala. Pozůstalí těchto tragédií si pak na kamenech u ústí Kořenského potoka vytvořili pietní místo, kam odkládali květiny a vzpomínkové předměty. V roce 1920 vyšla arcibiskupská správa lesů a statků truchlícím rodinám vstříc a u pramene, kam se lesní dělníci obvykle zastavovali na vodu, postavila na své náklady drobnou kapli sv. Anny s bohatě zdobeným interiérem. Dřevěná kaple v pseudolidovém stylu s valašskými prvky vzešla od architekta Ing. Rosky z Kroměříže, svým pojetím doplňuje nedalekou myslivnu a celkově navazuje na starší tradici dřevěných staveb pro lesní zaměstnance, které podle dobové módy budovala arcibiskupská správa na významných lokalitách svých revírů. Kaple je sroubená z trámů s přesahujícími zhlavími, má otevřenou předsíň na sloupcích a deštěnou balustrádu s ozdobně vyřezávanými srdíčky a křížky, výraznou polovalbovou střechu. V interiéru je umístěn korpus ukřižovaného Krista. Zdobné prvky s malbou na zakončení trámů, kolem dveří či oken kaple korespondují s barevnou mozaikou, umístěnou v kamenné nice druhé drobné stavby, jíž je altán nad pramenem Cyrilka. Ten nechal zbudovat roku 1936 úřadující biskup Leopold Prečan na upomínku své osoby. Altánek zvaný původně „kaple Leopoldka“ má výraznou jehlanovou střechu nesenou dvěma vyřezávanými sloupy a z kamenné zídky v něm vytéká pramen pitné vody, podle pověsti léčivé. Kamenné zídce nad pramenem dominuje mozaika se sv. Cyrilem držícím model kostela. Těžkým obdobím pro obě stavby byla 60.-70.léta 20.stol., kdy docházelo k jejich poškozování. Aby se vůbec zachovaly – sv. Anna totiž nebyla v té době zrovna oblíbená – mystifikoval učitel Parma z místní kulturní komise činovníky komunistické strany, že se jedná o pramen Cyrilka a kapli sv. Cyrila a Metoděje. A tyto názvy se používají dodnes. Areál na Horní Čeladné je volně otevřený veřejnosti, kaple samotná však pouze během slavnostní mše ve svátek sv. Cyrila a Metoděje.