K A P L E   N E J S V Ě T Ě J Š Í   P A N N Y   M A R I E

 

Malá roubená kaple se nachází v parku Beskydského rehabilitačního centra a je volně přístupná veřejnosti. Poblíž ní se nalézá Ferdinandovo zřídlo, pramen, u něhož se podle legendy v roce 1890 někomu z rodiny Brázdových, majitelů pozemku, zjevila Panna Marie. Jak bylo zjištěno, chemické složení vody podporuje zažívání. Díky mnoha uzdravením a legendě o zjevení se stal pramen v okolí poměrně oblíbeným. Emil Christoph, častý letní host a rodinný přítel Brázdových, zde proto nechal roku 1893 postavit ze dřeva zbylého po stavbě železnice malou kapličku s předsazeným rizalitem, který přechází v osmibokou věžičku. Kaple Nejsvětější Panny Marie byla vysvěcena farářem Augustinem Koňaříkem na svátek sv. Marie Magdalény v roce 1904. Dnes bývá příležitostně otevřená a pro lázeňské hosty se tu v sudé pondělky od 15:30 konávají bohoslužby pod širým nebem.