J E Z E V Č Í   D Í R A

Lokalita: JZ svah hřebene Vojtová

Dostupnost: nutno hledat v terénu

Vstup: volný, na vlastní nebezpečí

Hloubka: 11m

Délka chodeb: 49m

Jeskyně Jezevčí díra leží na JZ svahu hřebene Vojtová, který je součástí hřebene Velký Stožek. Vznikla na výrazné tektonické puklině 135-315°, nad níž vystupují 3-4m vysoké pískovcové skalky. Svahovými procesy byla puklina rozšířena a vznikla zde jeskyně hluboká 11m. Strop jeskyně tvoří uvolněné, horizontálně uložené lavice pískovců. Po průzkumu a objevech v roce 2009 se délka jeskyně zvětšila na 49m. Při průniku je velmi kritické místo naznané Damoklův meč, které stále hrozí zřícením zakleslého skalního bloku. Severně od Jezevčí díry se nacházejí 2 další puklinové jeskyňky, jejichž délka a hloubka nepřesahuje 2m.

 
 

J E S K Y N Ě   V   B A G I Ň C U

Lokalita: Bahenec

Dostupnost: ?

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 15m

Vstup tvoří klínovitý otvor mezi zaklíněnými pískovcovými bloky, který stupňovitě klesá do rozsedlinové prostory 4,2x3,5m.

 
 

J E S K Y N Ě   P O D   M A L O U   Č A N T O R Y J Í

Lokalita: Malá Čantoryje

Dostupnost: ?

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 3m

 
 

J E S K Y N Ě   P O D   M A L O U   Č A N T O R Y J Í   II

Lokalita: Malá Čantoryje

Dostupnost: ?

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 3m