KLIKNĚTE VÝŠE PRO OTEVŘENÍ SEZNAMU TRAS

Území Česka a Slovenska patří mezi země s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistického značení pro pěší turistiku. První slovenská trasa byla vyznačena roku 1874 Sitnianským klubem (ve Štiavnických vrších), první české trasy byly vyznačeny Pohorskou jednotou Radhošť hned po jejím založení v roce 1884 (Radhošť a okolí) a Klubem českých turistů v roce 1889 (Svatojánské proudy). Kromě pěších tras jsou v poslední době značeny též trasy pro cyklisty, běžkaře a jezdce na koních. Značení provádějí již od počátků bezplatně dobrovolníci vyškolení a organizovaní v klubech turistů - značkaři.

První radhošťské stezky byly značeny tvarovými značkami podle alpském vzoru, kde se takto v 1.pol. 19.stol. značily kratší trasy. Poté se ustálilo značení pásové. Původní pásové značky byly větší než dnes. Střední červený pruh měl šířku 10cm a lemovaly jej bílé pruhy o šířce po 4cm. Později začaly být některé trasy značeny i modře a v roce 1916 se začalo značit také zeleně a žlutě. Šířka barevného pruhu byla pak zmenšena na šířku bílých pruhů. Od roku 1997 je prováděno obdobné značení i pro lyžaře a cyklisty, od roku 2005 též pro jezdce na koních.

Na Slovensku je způsob značení shodný jako v Česku. Liší se pouze tím, že vzdálenosti jsou uváděny v časových údajích (hodiny, minuty) se zaokrouhlením na 5min., nikoliv v kilometrech. Tato odlišnost setrvává po celou dobu Československa.

V Polsku se ke čtyřem známým barvám turistických značek přidává navíc ještě černá.

Každá pěší turistická trasa KČT má přiděleno čtyřmístné číslo - číslicí 0 začínají červené značky, číslicí 1 nebo 2 modré, číslicemi 3 nebo 4 zelené, číslicemi 5, 6 nebo 7 žluté, číslicemi 8 a 9 zvláštní druhy značení. Do nedávné doby se toto číslo značené cesty uvádělo na směrovkách a místních tabulkách, za lomítkem byla uváděna vzdálenost od počátku trasy. KČT vede i registr značených cest spravovaných jinými subjekty.

 

TURISTICKÉ ZNAČKY

    dálkové nebo hřebenové trasy

    významnější trasy

    místní trasy

    krátké trasy nebo spojovací cesty