Známý a odevšad dobře viditelný plochý předvrchol Kněhyně. Je snadno a rychle dostupný z páteřní turistické trasy. Oblíbené odpočinkové místo se zarůstajícími výhledy.

 

M A L Á   S T O L O V Á
1.009 M.N.M.

 

   

 

        POPISY TURISTICKÝCH TRAS