V A R T O V N A

 

Vstup: někdy volný, někdy zpoplatněný

Lokalita: vrchol Vartovny

Nadmořská výška: 651m

Celková výška: 38m

Výška vyhlídkové plošiny: 35m

Počet schodů: 215

 

Název kopce Vartovna se traduje patrně od počátku 18.stol., kdy zde vartovali (hlídkovali) Portáši a zapalováním ohňů se upozorňovali na blížící se nebezpečí. S nápadem postavit rozhlednu na Vartovně přišel bývalý starosta Seninky Josef Laža, který ji už v roce 1996 zapracoval do územního plánu své obce. O 10 let později, v roce 2007, byl konečně připraven rozvojový plán obce zahrnující i stavbu rozhledny a vypsána výzva na zpracování jejího architektonického návrhu. Za okolní obce Jasenná, Liptál, Leskovec, Prlov, Pozděchov a Valašská Polanka zastřešila projekt obec Seninka, která na jaře 2007 získala od Krajského úřadu ve Zlíně dotaci na projektovou dokumentaci. Zároveň bylo v rámci opakované veřejné zakázky osloveno 5 firem s cílem připravit architektonický návrh. Na základě doporučení hodnotící komise pak vybralo vedení obce v lednu 2008 návrh zlínského architekta Ing. Ivana Bergmanna. S budováním rozhledny na Vartovně se započalo 1.4. 2009, dne 9.7. se uskutečnilo slavnostní poklepání na základní kámen nové věže a již v listopadu bylo hotovo. Předání rozhledny veřejnosti proběhlo 17.11. 2009 v den 20.výročí sametové revoluce. Stavbu 38m vysoké rozhledny realizovala společností BS Vsetín s.r.o. Použito na ni bylo 270 kubíků železobetonu, 11 tun betonářské výztuže a 51,5 tuny oceli, přičemž náklady činily bezmála 7mil.Kč. Financování bylo z 90% řešeno prostřednictvím evropského Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 – projekt „Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.n.m.“. Za českou stranu bylo hlavním partnerem projektu Sdružení obcí Hornolidečska. Válcová věž se spirálovým schodištěm má kruhový půdorys a dělí se na tři části – spodní železobetonový základ obložený gabionem je 5,4m vysoký, věž samotnou tvoří 12 segmentů o výšce 2,4m a horní vyhlídkovou plošinu kryje plochá střecha. V patě rozhledny se nachází prostor pro příležitostné služby návštěvníkům. Ač je tedy přístup na rozhlednu celoročně volný, o víkendech a svátcích s obsluhou bývá zpoplatněn. No a spolu s rozhlednou byla na kopci vybudována také nová síť 6 naučných stezek, přičemž 2 z nich dovedou turisty na Slovensko k sesterské rozhledně nad obcí Dohňany, která byla zbudována pod hlavičkou stejného projektu společně s Vartovnou.