Z V O N I C E   V   K A P L I   N A   R A D H O Š T I

 

Vstup: zpoplatněný

Lokalita: vrchol Radhoště nad Rožnovem p.R. a Frenštátem p.R.

Nadmořská výška: 1129m

Celková výška: ?

Výška vyhlídkové plošiny: ?

Počet schodů: 24

 

Z historických zápisů a map víme, že poutní kaple tu stála už ve 2.pol. 18.stol. Ví se jen, že byla dřevěná, ale neznáme její podobu, ani dobu vzniku či zániku. Pravděpodobně ještě ve 30.letech 18.stol. došlo k výstavbě první dřevěné radhošťské kaple. Existenci dokládá korespondence o povolení stavby jménem hraběnky Ludoviky Žerotínské. Stavbu nynější kaple sv. Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště navrhl roku 1881 člen frenštátské Občanské besedy Hynek Fiala. Nápad se ujal a začalo se s jeho zdlouhavou realizací. Náklady se tehdy odhadovaly na cca 10tis. zlatých. První sbírka vynesla 3,5tis. zl. Samotný papež Lev XIII. vysvětil pro budoucí kapli obraz Jana Sarkandera. V roce 1895 byl zakoupen další obraz, triptych Adolfa Liebschera Valašská Madona a s ním se uskutečnila cesta po Čechách a Moravě, jež vynesla 7,5tis. zl. 5.7. 1897 byl vysvěcen základní kámen. Pozemky k výstavbě darovali hrabě Rudolf Kinský a olomoucký biskup Theodor Kohn. Kaple tedy měla stát napůl na straně rožnovské a napůl na straně frenštátské (dnes katastry Dolní Bečvy a Trojanovic). Kamenná stavba románsko-byzantského stylu byla provedena prostějovskou firmou podle plánů architekta Skibinského. Kaple je vyzdobena bílým mramorovým cyrilometodějským oltářem a v roce 1904 v ní byl postaven pravý boční oltář pro obraz Valašské Madony (originál byl později nahrazen kopií). V protilehlém oltáři je zavěšen obraz Piety. Kaple je ozdobena 8 bočními okny, jejichž mozaiky zobrazují jednak výjevy ze života Cyrila a Metoděje, jednak sv. Hedviku, sv. Ludmilu, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Dalších 8 kulatých oken s mozaikami je pod kopulí, jedno za hlavním oltářem. Touhu po sjednocení křesťanů symbolizuje nápis zevnitř nad vchodem. Dokončenou kapli vysvětil dne 11.9. 1898 olomoucký arcibiskup Theodor Kohn za přítomnosti cca 30tis. věřících z Čech, Moravy, Slezska a Uher. Bohužel, aby stavitelé ušetřili, použili na stavbu kaple kámen z okolí vrcholu. Ten byl však nekvalitní a snadno nasával vlhkost, proto při delších deštích vznikaly v kapli kaluže. K rozsáhlé rekonstrukci se přistoupilo v letech 1924-1926. Celá kaple byla omítnuta a pro lepší odolnost obložena dřevěným šindelem. Současně byla přistavěna dřevěná zvonice v řecko-uniatském stylu, která v létě slouží i jako turistická rozhledna. 5.7. 1927, u příležitosti 1100.výročí narození sv. Cyrila, byla kaple znovu vysvěcena. O rok později přišel kapli navštívit i T.G.M. V roce 1995 se podařilo kapli elektrifikovat. Další oprava přišla roku 2002, kdy bylo třeba v podstatě znovu zvonici postavit. Finance i dřevo poskytly desítky dárců – obce i soukromé osoby. Jde o nejvýše položenou církevní stavbu v ČR. Na svátek Cyrila a Metoděje se zde koná velká pouť. Zvonice slouží jako rozhledna.