B Í L Á   H O R A

 

Vstup: zpoplatněný

Lokalita: Bílá hora nad Kopřivnicí

Nadmořská výška: 550m

Celková výška: 43m

Výška vyhlídkové plošiny: 26m

Počet schodů: 138

 

O zbudování vyhlídkové věže na Bílé hoře se uvažovalo už ve 20.letech 20.stol. Podle záměru štramberského starosty MUDr. Adolfa Hrstky měla na holém vrcholu vyrůst kamenná mohyla, jež by byla památníkem obětem 1.sv. války, a zároveň by umožňovala co nejlepší rozhled do kraje. Projekt však nebyl kvůli nedostatku financí zrealizován. Jednání o výstavbě současné věže se datují ke konci roku 1997. Komplikovaná jednání v průběhu roku 1998 přinesla výsledek a dokázala spojit dvě konkurenční společnosti EuroTel spol. s r.o. a RadioMobil a.s., které dnes společně využívají vysílač nad vyhlídkovou plošinou k pokrytí Štramberka a Kopřivnice televizním signálem. Stavební povolení nabylo právní moci 6.10. 1999, takže většina výstavby probíhala v zimních měsících, což podstatně komplikovalo montážní práce, zejména pak instalaci betonového dříku, která vyžadovala použití speciálního jeřábu o nosnosti 90 tun s operační hmotností 48 tun a 20-tunového závaží. Dodavatelem stavby včetně projektové dokumentace byla Teplotechna Ostrava a.s. Moderní architektonickou konstrukci rozhledny na Bílé hoře navrhnul Ing. arch. Milan Šmíd, jenž pro vnější spirálové schodiště využil tvar šroubovice DNA, symbolu života. Vlastní víceúčelová věž je postavena na betonových základech hlubokých 1,5m o průměru 11,5m. Ze základů vychází betonový dřík, který se skládá ze skruží skládaných na sebe. Průměr těchto skruží je 2,6m s tloušťkou stěny 21cm. Vrchol věže je tvořen ještě několik metrů vysokým kónickým vysílačem, na němž jsou upevněna technologická patra. Pro stavbu bylo použito 520 tun betonu a 39 tun ocelových konstrukcí. Samotný železobetonový vrchol věže s vysílačem váží 11 tun. Pro zachování koloritu okolní krajiny bylo přeloženo i nadzemní vedení elektrické přípojky do země. Hodnota celé investice dosáhla téměř 12mil.Kč. Město Kopřivnice zajistilo zbudování přístupové cesty, na níž se podílelo částkou 2mil.Kč. Slavnostní uvedení rozhledny do provozu proběhlo 28.4. 2000. Rozhledna na Bílé hoře dosahuje výšky 43m, vlastní vyhlídková plošina se nachází ve výšce 26m, má užitkovou plochu 42 m2 a nosnost 500 kg/m2. Znamená to, že kdyby nebyl počet osob na věži omezen požárním předpisem, unesla by víc než 200 dospělých osob. Rozhledna je navržena tak, aby při orkánu o rychlosti 176 km/hod. neměl vrchol odchylku od osy víc než 27cm. Je tedy velmi stabilní.