K L A U Z   B L A T O

 

Lokalita: obec Čeladná, Frýdecko-Místecko

Koupání: ne

Tok: Mohyla

Zatopená plocha: bez vody

Povodí nádrže: ?

Celkový objem nádrže: bez vody

Délka hráze v koruně: hráz protržená

Šířka hráze v koruně: hráz protržená

Výška hráze: 2-2,5 m

Období výstavby: počátek 19.stol.

Aktuální hydrologická situace: -

 

Dle dochovaných zpráv existovaly v katastru Čeladné pouze 2 nádrže na plavení dřeva: klauz na říčce Mohyla a klauz na Magurce, kam se Mohyla vlévá. Ten první se označuje někdy za klauz Blato, jindy za Mohylu. Leží hned vedle lesní asfaltové cesty z Podolánek na Martiňák, avšak mimo turistické značky. Nádrž byla vytvořena někdy mezi lety 1815-1840 za účelem zadržování vody, která se na jaře vypouštěla a navýšovala tak průtok v říčce Čeladence, po níž se pak plavilo vytěžené dřevo z hor do čeladenských a frýdlantských železáren. Ačkoliv je Blato dobře přístupné, s ukončením provozu hutí na Horní Čeladné ve 20.letech 20.stol. počalo chátrat a jeho zánik uspíšilo i devastační protržení hráze. Kamenná hráz nádrže byla založena v úzkém táhlém zahrdlení údolí, na vzdušné straně přitesaných a na spáru kladených pískovců. Původně byla dlouhá max. 9m a široká max. 7m, dnes je z ní jen torzo o šířce cca 4m a výšce 2-2,5m. Klauz je proto vypuštěný, se silně zabahněným dnem. Zbytky vody se nachází u hráze, kde se zachovala část historického přelivu. Původně nádrž zadržovala až 6500 m3 vody a její délka činila přes 250m, jak dokazují naplaveniny mezi mosty pod a nad hrází. Patřila tak k těm větším v Beskydech, svou délkou rozhodně mezi největší. Název „Blato“ pochází od stejnojmenného grúně (horský hřbet odlesněný pro potřeby salašnictví), jenž je prameništěm potoka Mohyla.