K O Ś C I O Ł   P . W .   P O D W Y Ż S Z E N I A   K R Z Y Ż A   Ś W I Ę T E G O

 

Dřevěný katolický kostel Povýšení sv. Kříže je situován poblíž horské osady Kubalonka, na jižní straně stejnojmenného průsmyku, přímo u silnice z Wisły do Istebny. Byl postaven v roce 1779 v obci Przyszowice u Gliwice, kde plnil funkci hřbitovního kostela. Traduje se, že jej postavili protestanti, aby měli kde pohřbívat své mrtvé. V Przyszowicích se však objekt dlouho nevyužíval, protože hrozilo jeho zřícení vlivem důlní těžby. Rozhodlo se tedy o jeho rozebrání a převezení sem na Kubalonku. Opětovné skládání kostela proběhlo v letech 1957-1958. Tady pak do roku 1967 sloužil jako muzeum sakrálního umění Horního Slezska a jeho původní, převážně barokní vybavení tehdy obohatily exponáty pocházející z kostelů a muzejních sbírek ve městech Bytom, Chorzów, Gliwice, Bielsko-Biała a Cieszyn. K původnímu vybavení kostela patří lavice ze 17.stol., hlavní oltář z 18.stol. a kazatelna z roku 1697, která je téměř o 100 let starší než kostel samotný. Mezi přinesenými lidovými dřevořezbami jsou např. obraz Umučení Krista či socha sv. Jana Nepomuckého, dodatečně přidána byla také zrestaurovaná obrazová křížová cesta. V roce 1971 byl do kostela Povýšení sv. Kříže jmenován farář a od 14.9. 1983 je sídlem nově zřízené farnosti. Otevřeno je proto pouze během bohoslužeb, tj. v neděli a ve svátky v 9:00 a 11:00. Větší skupiny si ale mohou vstup domluvit telefonicky. Kostel na Kubalonce je roubený, jednolodní se zřetelným polygonálně zakončeným presbytářem menším než loď. Loď je plochostropá, s okny pouze na jižní straně. Oratoř je podepřena čtyřmi sloupy, portály v lodi jsou profilované. V přední části lodi je předsíň, krytá šikmou střechou spojenou s oplocením pozemku. Venkovní obvod kostela obepíná ze tří stran šindelová stříška, která plnila v jistém smyslu funkci tzv. soboty – kryté obvodové galerie. Stavba má sedlovou střechu se dvěma hřebeny krytými šindelem, s malým zvonkem v barokním čtverhranném sanktusníku, zdobeném cibulovitou šindelovou helmicí s lucernou. K osobitosti kostela patří také dlouhé venkovní schodiště, kvůli němuž se v kostele nemohou konat pohřby, proto zde nevznikl ani hřbitov. Zato se tu často odbývají svatby.