K O Ś C I O Ł   P . W .   P O D W Y Ż S Z E N I A   K R Z Y Ż A   Ś W I Ę T E G O

 

Kostel Nalezení sv. Kříže v polské Wisłe – Głębcích byl postaven v době, kdy byla stavba nových svatostánků prakticky zakázaná. Jedinou možností pro partu nadšenců bylo přemístění starého, neužívaného objektu. Svou tvrdošíjností nakonec získali svolení a v roce 1979 začali rozebírat kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie z roku 1575, stojící v cca 45km vzdálené obci Połomia u města Jastrzębie-Zdrój. Ten pak měl být přenesen do svahu nad silnicí Wisła – Istebna, kde by sloužil lidem z okolí a dětem, přijíždějícím sem na letní tábory. Výstavba probíhala v letech 1981-1983 pod vedením Ing. Kaziemierza Bineka. S ohledem na stav dřevního materiálu se však z původního kostela využilo jen několik trámů, nicméně podmínka tehdejších mocipánů tím byla splněna. Trámy z roku 1575 jsou zakomponovány v kopii dřevěné zvonice, která má sloupově-rámovou konstrukci, rozměry 8,75m x 8,4m, výšku 30,5m a jejíž zvonicové patro je zakončeno jehlancovitou střechou. Zbytek kostela byl postaven podle projektu Ing. Piotra Wzorka a Ing. Marka Cempli. Má železobetonovou halovou konstrukci bez vyznačeného presbytáře a širokou sedlovou střechu krytou šindelem, do níž je v přední části vetknuta zvonice. Vybavení interiéru je soudobé, najdete zde většinou díla Jana Krezeloka z Koňákova, např. dřevěnou plastiku Krista, zastavení křížové cesty či velký krucifix před vchodem. Zajímavostí interiéru je akvarel zobrazující ruiny původního polomijského chrámu. Římskokatolický kostel Nalezení sv. Kříže byl vysvěcen dne 12.6. 1983 a od 16.5. 1984 je kostelem farním. Dokončovací práce uvnitř budovy i kolem ní trvají dodnes.