Fotky (z) Ondøejovské rozsochy  

NA ROZSOŠE ONDØEJOVSKA
mezi Rusavou a Døevnicí

 

NA LUKOVÌ

 

ROZSOCHA ONDØEJOVSKA ODJINUD