Nazdar Beskyďáci!                                                                                               Aktualizováno: 4.6. 2020

Někde srážky pomohly, jinde moc ne
Po srážkách v uplynulých dvou týdnech dosahují průtoky v tocích velmi odlišných stavů. V Beskydech, kde byly dosaženy nejvyšší srážkové úhrny, teče aktuálně i dvojnásobek průměrného množství, zatímco třeba na Uherskohradišťsku zůstávají stále průtoky třetinové, oznámil to mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Nízký stav průtoků nadlepšují nádrže, které jsou v současné době naplněné v rozmezí 70-100%. Květen byl na srážky poměrně vydatný, v některých dnech přesáhly denní srážkové úhrny i hodnotu 30mm. Během uplynulého víkendu však maxima v povodí Moravy dosáhly maximálně 15mm, na většině území nadalo v neděli 31.5. méně než 5mm srážek. To se projevilo na hladině vodních toků, aktuálně je však tendence opět klesající. „Lokálně došlo k navýšení hladin toků v oblastech s vyššími srážkovými úhrny. Nejvýraznější vzestup zaznamenala řeka Bečva, která dosáhla více než dvojnásobku průměrného květnového průtoku, řada dalších toků se dostala alespoň na květnový průměr. Aktuálně ale hladiny na řadě míst opět klesají k podprůměrným hodnotám,“ popsal hydrologickou situaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. V oblastech nezasažených bouřkami a dešti zůstává situace i nadále vážná. Například řeka Olšava vykazuje jen 24% průměrného průtoku. „Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci jsme doporučili vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či zakázat obecné nakládání s vodami, popřípadě upravit povolené nakládání s vodami, provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod,“ doplnil Gargulák. Srážková činnost a zvýšené průtoky pomohly do významných nádrží ve správě Povodí Moravy doplnit celkem 2,65 milionu m3 vody. Většina významných nádrží tak má plné nebo téměř plné zásobní prostory. „I nadále platí, že z nádrží vypouštíme nezbytné minimum. Prioritou manipulací zůstává pokrytí povolených odběrů, zejména odběrů pitné vody a vody pro závlahy. Zvyšování současných odtoků zatím není zapotřebí. Naopak je vhodné zadržet vodu v nádržích pro případ, že by suché počasí pokračovalo, a využít ji v období, kdy ji bude opět kritický nedostatek pro nadlepšování průtoků a zajištění funkcí vodních toků,“ doplnil generální ředitel. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od 72% (VD Vranov) až po 100% (VD Nové Mlýny, Luhačovice, Bystřička). Veškeré odběry jsou v současnosti zajištěné a vodní nádrže jsou připravené na dlouhodobé pokrývání uvedených potřeb.

Zlínské muzeum převzalo zlatý poklad nalezený v Hostýnských vrších
V pátek 29.5. byl do sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně předán poklad 74 zlatých mincí (dukátů) z období 2.pol. až 1. třetiny 16.stol., náhodně objevený minulý týden v lesnaté oblasti Hostýnských vrchů. Serveru Zlin.cz to uvedla vedoucí obchodního oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Silvie Lečíková. Soubor mincí původně uložených v nádobě se našel těsně pod povrchem země. Poctivý nálezce patří k okruhu muzejních spolupracovníků, kteří už opakovaně rozšířili archeologické sbírky muzea o cenné nálezy. Archeologové ze zlínského muzea a z ÚAPP v Brně zároveň provedou na místě nálezu zjišťovací archeologický výzkum s cílem ověřit a zdokumentovat nálezové okolnosti, případně dohledat další mince. „O původu pokladu lze v tuto chvíli jen spekulovat, více může napovědět další ohledání lokality. Může jít jak o majetek ukrytý někdy během Třicetileté války do bezpečí někým místním, ale také o kořist některého z vojáků, pro niž se už nevrátil,“ řekla archeoložka muzea Jana Langová. „V každém případě jde o nález nevyčíslitelné hodnoty, ve Zlínském kraji jeden z nejcennějších za několik poslední dekád.“ Nejmladší z mincí, zobrazující císaře Ferdinanda II. Habsburského, spadají do průběhu 20. let 17. století, tedy do období počátků třicetileté války. Soubor dále obsahuje také ražby z prostředí Osmanské říše. Poklad teď čeká odborné očištění a podrobný výzkum.

Řidiči v beskydských Podolánkách nerespektují zákaz, jezdí do přírody
V oblíbené rekreační oblasti Podolánky nad obcí Čeladná došlo v březnu k zásadní změně dopravní situace. Vlastník zdejších lesů a zároveň lesních komunikací, Biskupské lesy Ostravice, přemístil dopravní značku omezující vjezd směrem k Čeladné. Běžní návštěvníci hor tak mohou dojet jen na lokalitu Plucnarka, kde vznikla nová odstavná plocha pro auta na místě bývalého skladu dříví. Jedná se o místo u autobusové zastávky Čeladná-Podolánky, Jednota. Parkoviště v lokalitě Kociánka i u uzavřeného hotelu Srdce Beskyd jsou zrušena. Vjezd do této oblasti je nadále možný jen s písemným povolením Biskupských lesů, nebo s platnou výjimkou podle zákona o ochraně přírody. „Ačkoliv dopravní značení o omezení vjezdu bylo řádně a viditelně umístěno, v současnosti evidujeme již téměř 200 porušení zákazu vjezdu. Řidiči následně uvádějí různé neuvěřitelné historky, kde se to doslova hemží úrazy, zdravotními potížemi členů rodiny, známých, domácích zvířat, poruchami aut, spotřebičů a dalších. Většina řidičů uvádí, že si značení nevšimli, protože se tam jezdilo vždycky, jen malá část uvedla, že značení viděli, ale nerespektovali ho,“ uvedl Jiří Lehký z CHKO Beskydy s tím, že důvod řidičů je stále stejný a jedná se o zvyk. Dopravní značka zákazu vjezdu všech motorových vozidel však platí i v horách. A Beskydy potřebují i klidové oblasti, kam lze dojít jedině pěšky. „Dovolujeme si upozornit, že nerespektování zákazu vjezdu do lesa či zákazu vjezdu mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa na území chráněné krajinné oblasti jsou přestupky, za které hrozí pokuta. Její výše pohybuje od jednoho do 10tis.Kč, podle okolností,“ doplnil Jiří Lehký. Většina přestupků spáchaných v době nouzového stavu v oblasti Podolánek byla Agenturou pro ochranu přírody a krajiny a Správou CHKO Beskydy zatím řešena napomenutím. Napomenutí řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, kde při návštěvě CHKO Beskyd příště zaparkují, neboť v případě opakovaného porušení zákona se k této skutečnosti přihlédne při stanovení výše sankce. „Všechny návštěvníky CHKO Beskydy proto prosíme, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení, nejen v Podolánkách. To se totiž od situace v mapách či zvykům návštěvníků může podstatně lišit a způsobuje to pak zbytečné konflikty,“ zakončil Jiří Lehký.

Nová mapa dřevěných staveb představí historické skvosty Beskyd a okolí
Region Slezská brána připravil na letošní sezonu novou mapu dřevěných památek. K dostání bude v infocentrech ve Frýdku-Místku nebo na obecních úřadech vybraných vesnic, k dispozici by měla být také na zámku v Paskově. Milovníci dřevěných staveb našeho kraje tak budou mít k ruce jedinečnou mapu, která pro ně bude bezesporu inspirací k návštěvě těchto památek. Podobná velká nástěnná mapa je součástí stálé expozice zámku v Paskově a přehledně zobrazuje, kde se konkrétní památka nachází. Region Slezská brána vyšel vstříc zájemcům ze strany veřejnosti a mapu vydal také v kapesním vydání. „Mapou jsme navázali na stálou expozici dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček frýdecko-místeckého modeláře Jana Blizňáka, která byla na zámku v Paskově nainstalována loni na podzim,“ vysvětlil Miroslav Lysek, projektový manažer Regionu Slezská Brána. „Zejména zvoničky jsou fenoménem malebné horské části Frýdecko-Místecka a region Slezská brána se může pochlubit existencí nejméně 13 zvoniček,“ doplnil Miroslav Lysek. Míst, kde bude mapa k dispozici je asi 30. „Na mapě je kolem 95 objektů na obou stranách a myslím si, že to je důkaz, že v tomto kraji je dřevo významný stavební materiál a inventář krajiny a pro veřejnost má význam se po těchto zajímavých objektech toulat, fotit si je a poznávat třeba historii a autorství těchto staveb,“ zakončil Miroslav Lysek.

Kašna na vsetínském náměstí se dočká rekonstrukce
Historická kašna na Horním náměstí ve Vsetíně se po 8 letech znovu dostala do rukou řemeslníků. Uvedla to mluvčí města Jana Raszková. Kašna patří k dominantám Horního náměstí již od roku 1615. Dosud posledních zásadních oprav se dočkala v roce 2013, kdy do odstranění havarijního stavu bylo investováno bezmála 800tis.Kč. Z této částky pokryla 300tis.Kč dotace Zlínského kraje a 182tis.Kč dotace Ministerstva kultury. Již po ukončení prací odborníci upozorňovali, že pravidelně každých 5 – 7 let bude potřeba další údržba. A to se potvrdilo. „V části, která se nachází těsně nad hladinou, se permanentně drží vlhkost. Ve spojení s dalšími klimatickými vlivy kašnu poškodila, především pak její středový pilíř. S památkáři jsme se shodli na tom, že renovace je nezbytná,“ uvedl starosta Jiří Růžička. Oprava odstartovala v úvodních červnových dnech a potrvá zhruba měsíc a půl. „Vyžádat by si měla zhruba půl milionu korun. Až polovinu z této částky by mohla pokrýt dotace, o niž město požádalo Zlínský kraj,“ uzavřel Růžička.        NOVINKY NA WEBU

        06.06.
        upgrade sekce Videogalerie
 
        24.05.
        vyhlídková věž Svatojánka na Lukově
        rozhledna U Holáňů na Pržně
 
        10.05.
        nová trasa č.166

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

In-počasí


        POČASÍ

        Sněhové zpravodajství
        Předpověď pro sportovní létání
        Nebezpečí zemědělského sucha
        Předpověď aktivity klíšťat

 

        VODA

        Průtoky v řekách
        Aktuální sjízdnost řek
        Teploty vody v nádržích
        Kvalita vody ke koupání ZL
        Kvalita vody ke koupání MS
        Povodí Odry s.p.
        Povodí Moravy s.p.        MEDIA

        TV Polar
        TV Beskyd
        TV Kopřivnice
        Český rozhlas Ostrava

        noviny Deník FM
        noviny Deník NJ
        noviny Deník VS
        noviny Deník ZL

 

        AUDIO A VIDEO POŘADY

        04.06.
        hřebenovka slovenských Javorníků

        29.05.
        v Gutech začíná stavba kostela
        otevření luhačovických pramenů
        tip na výlet: Libotínské údolí
        tip na výlet: Velké Karlovice
        Ostravice se chystá na letní nápor

        21.05.
        tip na výlet: Vizovice
        neznámá krása orchidejí
        za požáry v přírodě může nedbalost

        14.05.
        zastřelený rys Olda a trestní oznámení
        rekonstruovaný Libušín hledá nájemce
        zázemí nádrže Čerťák je téměř hotové
        půjčit originál sochy Radegast do Ostravy?
        Prokletá hrobka Hunů pod Štandlem?
        Svatyně nad Tyrou a Radhošťské záhady

        06.05.
        zrušeny turistické stezky na Travný
        tip na výlet: Klášťov
        ovce putují z pastviny na pastvinu
        stavba kostela v Gutech může začít

        30.04.
        ZOO Lešná otevírá
        Vizovické vrchy ve fotografiích

        23.04.
        75 let od vypálení Ploštiny
        rozhlasový pietní akt k vypálení Ploštiny
        chata Prašivá vyhlíží 100.výročí

        16.04.
        luhačovické toulky
        výlet na Kasárne a Stratenec
        o útocích medvědů na člověka
        Velikonoce na Prašivé        DOPRAVA

        Jízdní řád IDOS
        Aktuální dopravní info
        Cyklobus VM - Pustevny - Bumbálka
        Cyklobus Rožnov - Soláň - Vel. Karlovice
        Cyklobus Rožnov - Soláň - Nový Hrozenkov
        Cyklobus Vsetín - Liptál - Zlín
        Cyklobus Vsetín - Halenkov - Soláň - Podťaté
        Cyklobus ZL - Lukov - Troják - Bystřice p.H.

 

        UŽITEČNÉ ODKAZY

        Horská služba Beskydy
        Klub Českých Turistů
        Lesy ČR
        ČSOP
        Velké šelmy
        Hlasy ptáků a zvířat
        Atlas hub
        Atlas rostlin
        Geocaching
        Beskydská běžkařská magistrála
        Hostýnská běžkařská magistrála

 

        MAPY

        turistická mapa Beskyd na Mapy.cz
        mapa Beskyd na Google.com
        mapa ČR z roku 1955
        mapa ČR z let 1836-1852
        katastrální mapa ČR
        Google Earth ke stažení
        mapa CHKO Beskydy
        zóny v CHKO Beskydy
        ptačí oblast Beskydy
        ptačí oblast Horní Vsacko
        turistická mapa SR