Nazdar Beskyďáci!                                                                                         Aktualizováno: 14.4. 2021

Z Nového Jičína do Beskyd pojede nový cyklobus! Linka se rozjede již brzy
Z Nového Jičína i s kolem pohodlně na Pustevny, Bílou a Bumbálku. Takové služby nabídne nový cyklobus a jeho pravidelná sezonní linka. Novojičínská radnice společně s dalšími čtyřmi městy uzavřela smlouvu s veřejným dopravcem. Linka do Beskyd a zpět do Nového Jičína bude podle ní pravidelně jezdit do roku 2023. Letos poprvé vyjede cyklobus 1.května a jezdit bude do 28.září, také o víkendech a svátcích. V době prázdnin pojede i v pracovních dnech. Za 3 roky provozu by měl Nový Jičín přepravci zaplatit necelých 140tis.Kč. "Ze strany veřejnosti byla po znovuzavedení cyklobusu velká poptávka, proto jsme se z podnětu Kopřivnice spojili s dalšími městy na trase a společně provoz turistické linky s dopravcem vyjednali. Do projektu je kromě nás a Kopřivnice zapojen také Příbor, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm," řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka. Autobus s cyklopřívěsem pojme 24 jízdních kol. První rezervaci místa bude možné zajistit už 14 dní před spuštěním nové autobusové linky. O celkové náklady se poměrně podělí všechna zúčastněná města, přičemž Nový Jičín z celkové sumy pro letošní rok, která činí 155tis.Kč, uhradí 45tis.Kč. "Každou sobotu a neděli pojedou dva spoje, což je novinka oproti dřívějšímu provozu cyklobusu, kdy jezdil pouze jeden. První spoj vyjede v 6:55 přes Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice a Rožnov pod Radhoštěm na Pustevny a druhý v 9:50 přes stejná města až na Bumbálku a Bílou. Aby byla linka dostupnější i pro obyvatele Loučky a přilehlých sídlišť, bude začínat již na Palackého ulici u ČSAD, kde je pro naložení kol dostatek prostoru," doplnil Syrovátka.

Voda z příluckého pramene je opět pitná
Voda z příluckého pramene u točny MHD již opět vykazuje charakter pitné vody. Informoval o tom Lukáš Fabián z tiskového oddělení magistrátu. Odbor životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu zadal provedení tzv. úplného rozboru vody z pramene poté, co bylo přívodní potrubí v únoru pročištěno tlakovou vodou. „Úplný rozbor vody zahrnuje širší okruh ukazatelů než běžně prováděný tzv. krácený rozbor, a to především těžké kovy a pesticidy. U žádného ze sledovaných ukazatelů nebyl překročen limit stanovený ve vyhlášce o pitné vodě,“ uvedla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. Výsledky jsou k dispozici na webu města, na Odboru životního prostředí a zemědělství (Zarámí 4421, kancelář. č. 328) a rovněž v kanceláři místní části Příluky. „Připomínáme, že u hygienicky nezabezpečených zdrojů, jakým je i pramen Příluky, je využívání vody k pitným účelům vždy na vlastní zodpovědnost,“ doplnil Fabián.

Na Helštýně vysadili 57 stromů, základ pro budoucí Florální oázu
Výsadbu 57 listnatých stromů dokončují v těchto dnech pracovníci společnosti Městské lesy a zeleň v blízkosti památného vrchu Helštýn ve Valašském Meziříčí. Dřeviny budou tvořit zelenou katedrálu podle návrhu umělce Jiřího Černického, která bude součástí unikátní Florální oázy. Meziříčská radnice spolu s autorem Jiřím Černickým a společností Městské lesy a zeleň pracovala na přípravě projektu uplynulé 2 roky. Snadné především nebylo vybrat lokalitu vhodnou pro vznik oázy a umístění katedrály stromů o rozměrech 51x30 metrů. „Nakonec jsme zvolili vrch Helštýn, který je oblíbeným cílem výletů a patří také k dominantám našeho města,“ vysvětlila místostarostka Yvona Wojaczková. Přírodní katedrálu bude tvořit 57 vzrostlých jabloní, topolů a dubů. Jedinečnou zelenou stavbu navíc doplní květnatá louka. Součástí projektu je i arboretum starých odrůd ovocných stromů – jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Podle autora návrhu, výtvarníka Jiřího Černického, vznikl projekt florální katedrály jako zpětné ohlédnutí za dějinami architektury. „Pro naše rané předky byl posvátný například háj, les či jiné místo v přírodě. Z tohoto konceptu následně vycházela starověká a středověká architektura, když třeba stavitelé katedrál využívali strukturu dubů. Tuto historickou zkušenost jsme se pokusili využít v 21.století tím, že jsme navrátili architekturu zpět do lesa a vytvořit katedrálu stromů,“ představil základní myšlenku projektu Jiří Černický. Výsadbu stromů dokončí zaměstnanci společnosti Městské lesy a zeleň během následujících dnů. Celkové náklady projektu činí 514tis.Kč. Částkou bezmála 463tis.Kč jej dotuje místní společnost CS CABOT. Zbývající náklady uhradí město ze svého rozpočtu.

Otevřené brány chystají další sezónu
Do projektu Otevřené brány je aktuálně ve Zlínském kraji zařazeno 26 kostelů. Letos poběží 13.ročník této iniciativy, která se mezi lidmi těší stále větší oblibě, uvedla mluvčí zlínského hejtmanství Soňa Ličková. Odborný seminář pro průvodce sakrálními památkami zařazenými do projektu Otevřené brány uspořádal 8.dubna distanční formou Zlínský kraj coby iniciátor a jeden z partnerů tohoto společného projektu kraje, měst, obcí a farností s cílem v sezóně od května do září zdarma široké veřejnosti přiblížit uměleckou i duchovní hodnotu církevních památek. Projekt se stal inspirací i pro jiné regiony. Po vzoru Zlínského kraje totiž vznikl obdobný program také v Moravskoslezském kraji, v Broumovsku, v Brně a v několika dalších městech. I v roce 2020, který už byl poznamenán pandemií COVID-19 a některé kulturní akce se rušily, poskytlo od května do září 148 průvodců bezplatný výklad téměř 87 tisícům návštěvníků. „V tomto projektu vidíme význam i pro výchovu dětí, které se díky nápaditosti jednotlivých průvodců mohou hravou a nenásilnou formou seznamovat se základními pojmy a symboly křesťanské kultury, což by mělo patřit k všeobecnému vzdělání. Těší mne narůstající zájem o Otevřené brány kostelů, v nichž je koncentrováno ohromné kulturní a duchovní bohatství,“ řekla krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství. „Partneři projektu jsou připraveni v květnu otevřít brány kostelů dokořán a už teď se velmi těší na všechny zájemce o exkurzi, samozřejmě jestli to dovolí epidemiologická situace a nařízení Vlády ČR,“ konstatovala Mária Fekar z Odboru kultury a památkové péče krajského úřadu, který uspořádal odborný seminář pro stávající i nové průvodce. Distanční formou se připojilo 70 účastníků. Ti získali cenné podněty a doporučení týkající se průvodcovské služby z hlediska kulturně historického, psychologického i bezpečnostního. Úvodní přednášku si připravil farář z Valašských Klobouk Pavel Macura, který původně působil jako vedoucí krajského odboru kultury a stál u zrodu projektu Otevřené brány. „Lidé do kostelů přicházejí z různých důvodů – třeba ze zvědavosti, nebo obdivují architekturu a umění, a průvodce by se měl zajímat o rozpoložení každého konkrétního návštěvníka, měl by se zkusit vžít do jeho situace. Někdy se hodně soustřeďujeme na informace, ale je nutné navodit také atmosféru přijetí. Nikdo by se v kostele neměl cítit jako cizí člověk v cizím prostředí. Každý by měl pocítit, že chrám je dům, v němž to stále žije. Tento pocit je nejlepší reklama,“ řekl Pavel Macura. Na etiketu v posvátném prostoru se ve své prezentaci zaměřila docentka Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. O architektuře církevních památek promluvila historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti Blanka Rašticová a nakonec byla věnována pozornost i aspektům prevence a bezpečnosti v pojetí poručíka Vladislava Malcharczika z Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlínském kraji.

Restaurování památek podpoří kraj šesti miliony korun
Krajští radní jednali o rozdělení dotací v celkové výši 6mil.Kč, které jsou pro letošní rok připraveny v Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu. Část dotací již byla schválena, další část bude předložena k projednání krajskému zastupitelstvu, uvedla to Helena Mráčková z tiskového oddělení krajského úřadu. Rada Zlínského kraje odsouhlasila téměř 3mil.Kč pro 21 vlastníků kulturních památek nebo památek místního významu, kteří se na základě výzvy obrátili na Zlínský kraj s žádostí o dotaci na restaurování těchto cenných památkových artefaktů. O dalších 22 projektech obnovy památek bude rozhodovat krajské zastupitelstvo, a to v případě, že dotace převyšuje částku 200tis.Kč, nebo je žadatelem obec či město. „Z celkového počtu 43 žádostí o dotace se v 25 případech jedná o kulturní památky a v 18 případech o památky místního významu. Mezi úspěšnými žadateli figurují obce, církev a fyzické osoby. Jednotlivé památky, jimž byla přiznána podpora, se nacházejí rovnoměrně po celém území Zlínského kraje, jsou dokladem jeho historie a dotvářejí jeho architektonický ráz i výraz krajiny,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství. Mezi žádosti, které již byly schváleny, patří například obnova vinohradnické búdy ve Veletinách, oprava venkovského domu v Hradčovicích, restaurování vitráží v kostele ve Veselé u Valašského Meziříčí, restaurování sochy sv. Cyrila v Kelči, renovace oken na zámku Dřínov, stavební obnova světnice zemědělského dvora v Kladerubech, oprava střechy hospodářského renesančního objektu v areálu zámku Uhřice a řada dalších. K projektům, jimiž se teprve bude zabývat zastupitelstvo, patří například obnova střechy zámku v Žeranovicích, oprava hradeb Lukov, restaurování krovu sýpky v Kelči, obnova bývalé kovárny a vodního mlýna v Luhačovicích a další zajímavé akce.

Z areálu Vodoléčebného ústavu se stane Janáčkovo a Jurkovičovo muzeum
V areálu Vodoléčebného ústavu byla před několika dny zahájena rozsáhlá rekonstrukce, která spolyká přes 100mil.Kč. Jejím hlavním cílem je záchrana výjimečného architektonického díla Dušana Jurkoviče. Z Vodoléčebného ústavu a Říčních a slunečních lázní se v blízké době stane muzeum skladatele Leoše Janáčka, který byl častým lázeňským hostem, a architekta Dušana Jurkoviče, jehož stavby výrazně ovlivnily vzhled Luhačovic. Z areálu, který byl dokončený v roce 1903 a jenž zažil největší slávu v období první republiky, se tak stane další turisticky atraktivní místo Luhačovic. Budova je současně navržena na národní kulturní památku. Rekonstrukce si vyžádá investiční náklady ve výši více než 100mil.Kč. Projekt organizuje a financuje akciová společnost Lázně Luhačovice za dotačního přispění programu IROP. Dotace pokryje 85% způsobilých výdajů. Práce byly zahájeny na konci března 2021 a první návštěvníci by do muzea mohli nahlédnout pravděpodobně v roce 2023.        NOVINKY NA WEBU

        05.04.
        nová trasa č.178
 
        28.03.
        update sekce Webkamery
        upgrade sekce Videogalerie
 
        27.03.
        nová trasa č.178
 
        20.03.
        nová trasa č.177

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

In-počasí


        POČASÍ

        Sněhové zpravodajství
        Předpověď pro sportovní létání
        Nebezpečí zemědělského sucha
        Předpověď aktivity klíšťat

 

        VODA

        Průtoky v řekách
        Aktuální sjízdnost řek
        Teploty vody v nádržích
        Kvalita vody ke koupání ZL
        Kvalita vody ke koupání MS
        Povodí Odry s.p.
        Povodí Moravy s.p.        AUDIO A VIDEO POŘADY

        14.04.
        jarní úklid na vizovickém zámku
        nejnáročnější zima pro silničáře

        07.04.
        do nového muzea Tatra jdou exponáty
        průvodce zlínskou architekturou

        31.03.
        rozhledny Zlínského kraje
        jak se žije v Liptále
        jak se žije v Kozlovicích

        25.03.
        víkend na Hostýně bez turistů
        pozor na krmítkovou nemoc

        18.03.
        jak se žije v Nošovicích
        geocaching a turistika
        bažant obecný pochází z Asie

        12.03.
        Pustevny hlídá policie

        03.03.
        přístup na Hostýn v době lockdownu
        Vizovice oslaví 760 let
        čápi v Bartošovicích začali hnízdit

        25.02.
        varování Horské služby před ledem
        uklouzl a nabodl se na větev
        jak se žije v Prlově
        váleční hrdinové z Prlova

        18.02.
        ledové sochy 2021 na Pustevnách
        zimní výlet na Kozubovou a Kamenitý
        jak se žije v Trojanovicích        UŽITEČNÉ ODKAZY

        Horská služba Beskydy
        Klub Českých Turistů
        Lesy ČR
        ČSOP
        Velké šelmy
        Hlasy ptáků a zvířat
        Atlas hub
        Atlas rostlin
        Geocaching
        Beskydská běžkařská magistrála
        Hostýnská běžkařská magistrála

 

        MAPY

        turistická mapa Beskyd na Mapy.cz
        mapa Beskyd na Google.com
        mapa ČR z roku 1955
        mapa ČR z let 1836-1852
        katastrální mapa ČR
        Google Earth ke stažení
        turistická mapa SR